Stichting Fonds Huisartsen in AchterstandswijkenStichting FHA ondersteunt maatwerkoplossingen voor huisartsen die veel patiënten hebben met achterstandsproblematiek. De werklast van deze huisartsen zal hierdoor worden verminderd, de huisartsenzorg in de Haagse achterstandswijken wordt kwalitatief verbeterd.

Onze projecten richten zich op: sociale maatschappelijke problematiek, taal/cultuurbarrières en beperkte gezondheidsvaardigheden. Een deel van de projecten die Stichting FHA aanbiedt is ook beschikbaar voor huisartsenpraktijken in niet-achterstandswijken.