Overstappen van HIS

Begeleiding bij het overstappen van het Huisarts Informatie Systeem

Het overstappen naar een nieuw HIS is vaak een stressvolle onderneming voor de huisartspraktijk. MediPC begeleidt het hele traject van keuze tot en met de implementatie. Wij analyseren uw eisen en wensen zodat het juiste systeem wordt gekozen. We begeleiden samen met de HIS leverancier de conversie van de data van het oude naar het nieuwe systeem. En we stellen het nieuwe huisartssysteem zodanig in dat de workflow van de praktijk weer als vanouds werkt, met alle mogelijkheden van het nieuwe HIS.

Bij het overstappen naar een nieuw HIS is het van belang dat de verschillende toepassingsgebieden van het systeem bekeken worden:

  • versturen van recepten
  • postverwerking (digitaal en per scanner)
  • maken van verwijsbrieven
  • aansluiting op ketenzorg in de regio
  • instellen van de agenda
  • voorwaarden voor aansluiting op het LSP
  • voorwaarden m.b.t. de technische infrastructuur op de praktijklocatie
  • aansluiting op andere HIS systemen t.b.v. de waarneming procedures
  • mogelijkheid tot thuiswerkplek, laptops, wifi, iPad/tablets

Er zijn vele mogelijkheden en uw praktijk kan hier haar voordeel mee doen. Wilt u van gedachten wisselen over het overstappen van HIS? Bel ons op 088-0185900 of stuur ons een email via hetcontactformulier.

 

MediPC als systeembeheerder

MediPC zorgt als systeembeheerder dat uw ICT-infrastructuur optimaal blijft functioneren. Door onze achtergrond in de gezondheidszorg zijn wij de geschikte ICT partner om met uw praktijk naar juiste oplossingen te zoeken en werkzaamheden snel en efficiënt uit te voeren. U kunt van ons flexibel en laagdrempelig systeembeheer verwachten, waarbij u op de eerste plaats komt.