Online inzage in medische dossiers

img

  • Dinsdag 4 augustus 2020
  • MediPC
  • Deel op:

Vanaf 1 juli 2020 zijn zorgaanbieders verplicht om patiënten (kosteloos) elektronisch inzage te geven in hun eigen medische gegevens, alsook een digitaal afschrift daarvan te verstrekken. Deze verplichting staat in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De Wabvpz is een verbijzondering van de rechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat betekent deze verplichting in de praktijk? Antwoorden op veelgestelde vragen.  Meer lezen? https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/online-inzage-medische-dossiers?utm_medium=social&utm_source=linkedin&utm_content=inzage_medische_dossiers