Campagne Volgjezorg van start

Van februari tot aan de zomer voert VZVZ online campagne voor Volgjezorg. Het doel is mensen bekend te maken met Volgjezorg en de mogelijkheid online toestemming te regelen voor de uitwisseling van medische gegevens via de persoonlijke omgeving op Volgjezorg. Daarnaast worden mensen erop gewezen dat zij via Volgjezorg zelf kunnen controleren wat er met hun medische gegevens is gebeurd. https://www.vzvz.nl/actueel/campagne-volgjezorg-van-start 


Dit bericht is geplaats op: Dinsdag 26 februari 2019
 
 
 Landelijk Schakelpunt (LSP)

Bij zorgverlening is het zeer belangrijk dat een zorgverlener weet wat het medicijngebruik is van een patiënt. Tijdens de definitiefase van het project Elektronische Medicatie Dienst (EMD) heeft SMASH/MediPC verschillende alternatieven onderzocht voor de technische invulling van de digitale medicatieoverdracht. Er is gekozen voor de infrastructuur van het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

 

SMASH/MediPC ondersteunt zorgverleners in de regio Den Haag, Voorburg, Wassenaar, Leidschendam en Rijswijk bij de aansluiting op en de ingebruikname van het Landelijk Schakelpunt. Wij hebben diverse hulpmiddelen en handreikingen beschikbaar om huisartsen op weg te helpen. Klik links in het menu op de betreffende deelonderwerpen om de voor u relevante informatie te raadplegen.


Dit bericht is geplaats op: Maandag 30 juli 2018
 
 
 Week van de Alfabetisering

Van 3-9 september 2018 organiseert de Stichting Lezen & Schrijven voor de 14e keer de Week van de Alfabetisering. Ruim 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen, met alle gevolgen van dien. Een van deze gevolgen is een aantoonbaar slechtere gezondheid omdat deze groep bijvoorbeeld geen bijsluiters kan lezen of onvoldoende toegang heeft tot andere gezondheidsinformatie. De stichting roept daarom huisartsen en andere zorginstellingen op om tijdens de Week van de Alfabetisering in de wachtkamer aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Onder het motto ‘Taal maakt gezonder’ zijn er gratis animatiefilmpjes beschikbaar en ook is er een actiepakket met flyers, posters, voorbeeldteksten en banners. Bekijk en download het materiaal via bijgevoegde link: https://www.weekvandealfabetisering.nl/nieuws/taal-maakt-gezonder 


Dit bericht is geplaats op: Zaterdag 14 juli 2018
 
 
 Zorgportaal

 

Vorig jaar is Smash begonnen met de implementatie van het MijnPatiënt portaal van Topicus (Zorgportaal d.w.z. ZP). De persoonlijke benadering van elke huisarts door MediPC in het jaar daarop stelde u in de gelegenheid aandacht patiënten aan te bieden via het Zorgportaal of via de aanmeldknop in uw HIS systeem. Het ZP draagt zorg voor het verantwoord overdragen van aandacht patiënten waarbij patiënt veiligheid wordt geborgd, fout introductie wordt voorkomen en er bovendien tijdwinst voor u in uw praktijk ontstaat.

Vanaf 1 oktober aanstaande is het dan ook niet meer mogelijk aandacht patiënten per fax te versturen. U kunt vanaf deze datum alleen nog maar aandacht patiënten aanmelden via ZP of via de ZP koppeling in uw HIS systeem. Omdat dit niet voor elke huisarts zo vanzelfsprekend is en omdat het systeem niet altijd onberispelijk werkt, heeft Smash als flankerende maatregel een abonnement voor een helpdesk bij MediPC afgesloten. U kunt met al uw vragen over het gebruik van het Zorgportaal ten alle tijden bij hen terecht. SMASH betaalt de begeleiding door MediPC. De kosten die u maakt voor uw HIS leverancier en voor installatiekosten zijn voor u. Voorwaarde voor gebruik van het portaal is identificatie met een uzi-pas of gebruik van een koppeling met uw HIS.

U heeft toegang tot het Zorgportaal via uw browser middels inloggen met uw UZI pas: https://login.topicuszorgportaal.nl of middels de knop binnen uw HIS indien deze koppeling gemaakt is.

Voor vragen kunt u bellen met de helpdesk van MediPC via 088-0185900 of supportsmash@medipc.nl .


Dit bericht is geplaats op: Vrijdag 3 november 2017
 
 
 Implementatie LSP in regio Haaglanden

In november 2016 heeft Smash de projectgroep LSP opgestart bestaande uit de volgende organisaties: Smash, HKH, Elzha, vZVZ, RSO, een externe consultant (tbv A&Z en SHG) en MediPC. Doel van het project: verhogen van het aantal aansluitingen van huisartsen op het LSP en het verhogen van het aantal opt-ins; ter bevordering van de uitwisseling van acute medicatie gegevens van de patiënt tussen apotheek en huisartsen en tussen huisartsen onderling. In Q1 is vooral aandacht besteed aan communicatie, media-aandacht en awareness betreffende LSP onder de huisartsen en aan het mobiliseren van de praktijken (verwerken aanwezige toestemmingen). In Q2 hebben we het aantal UZI leenpassen teruggebracht tot 27 en is het gebruik daarvan teruggebracht van 1354 in Q1 tot 651 in Q3 (Q2 was 1208).

In Q2 is gestart met het aansluiten van praktijken op het LSP. Er zijn 25 praktijken aangesloten. De aansluitingen zijn uitgevoerd door vZVZ vanuit hun landelijke aansluit-journey en vanuit MediPC. Stavaza aantal opt-ins in 09/2017: 30% ipv de beoogde 40% in juni. Dit hangt samen met de toename van het aantal aansluitingen.

Voor vragen kunt u bellen met de helpdesk van MediPC via 088-0185900 of supportsmash@medipc.nl 


Dit bericht is geplaats op: Vrijdag 3 november 2017
 
 
 Samenwerking SMASH

Per 1 april is MediPC een samenwerking aangegaan met de SMASH in de regio Haaglanden.
Hierbij de nieuwsbrief van de SMASH welke als communicatie is gestuurd naar de huisartsenpraktijk.

Team MediPC kijkt uit naar een mooie samenwerking bij het project ‘Actief gebruik van Zorgportaal Topicus'

Zorgportaal

In april start vanuit SMASH de campagne: ‘Actief gebruik van Zorgportaal Topicus (ook wel bekend als “MijnPatientenportaal’). Zorgportaal maakt het mogelijk aandachtspatiënten digitaal aan te melden.

Doel van de campagne is promotie van het gebruik van Topicus Zorgportaal, zodat het aantal aanmeldingen van aandachtspatiënten per fax omlaag gaat en t.z.t. kan worden verlaten. In deze campagne werkt SMASH samen met MediPC, die de huisartsen met raad en daad zal ondersteunen om eventuele belemmeringen in het gebruik weg te nemen. Het gebruik van Zorgportaal biedt voor alle partijen grote voordelen ten opzichte van het faxapparaat. Allereerst staat de patiëntveiligheid voorop vanwege minder kans op foutenintroductie door het overtypen/interpreteren informatie. Dit brengt tevens tijdwinst, efficiëntie met zich mee. Bovendien werkt het portaal efficiënt doordat patiëntgegevens (als de patiënt eerder contact met de huisartsenpost heeft gehad) al bekend zijn.

SMASH heeft gekozen voor een persoonlijke aanpak in samenwerking met MediPC. Dit houdt in dat alle huisartsen komende maand telefonisch worden benaderd door MediPC. MediPC maakt een afspraak met de praktijk en inventariseert welke stappen nodig zijn om gebruik te kunnen maken van Zorgportaal. Dit kan zijn het maken van een koppeling in het HIS systeem, het aansluiten van een UZI-pas lezer, het uitleg geven over het gebruik van Zorgportaal en het bespreken van vragen.


Dit bericht is geplaats op: Vrijdag 3 november 2017
 
 
 Advies: nog niet upgraden naar Windows 10

Vanaf augustus is Windows 10 beschikbaar voor alle Windows 7 en Windows 8(.1) gebruikers.
Waarschijnlijk heeft u de melding al regelmatig gezien dat u uw praktijksystemen kunt upgraden naar de nieuwste versie van Windows 10.
Ons advies is om dit nog niet uit te voeren omdat nog niet alle HIS leveranciers deze versie van Windows hebben getest.
Het laatste advies van Pharmapartners is dat Medicom, Pharmacom en Hapicom nog getest moeten worden op correct functioneren.
Stoort u zich aan de meldingen van Windows 10 neem contact op met MediPC en wij zullen de mede delingen van uw huidige Windows verwijderen.


Dit bericht is geplaats op: Maandag 7 september 2015
 
 
 Problemen met downloaden van extractie's in Medicom

Onze klanten hebben vaak het probleem dat uw extractie bestanden binnen Medicom niet downloaden.
Dit heeft regelmatig te maken met de Windows firewall die het downloaden blokkeert.
Neem contact op met MediPC zodat onze systeembeheerders dit binnen 5 minuten voor u op kunnen lossen.


Dit bericht is geplaats op: Maandag 7 september 2015